Obiectivele demersului nostru sunt de a implementa un sistem de asistenţă şi îngrijire medicală dinamic şi eficace care să se materializeze în:

  • accesul unui număr cât mai mare de persoane la serviciile medicale de recuperare, sistem UNIC prin caracterul multifuncţional al centrului şi multidisciplinar al serviciilor (ingrijire integrală);
  • reducerea costurilor prin reducerea timpului de spitalizare ca o consecinţă a asigurării asistenţei alternative la DOMICILIU sau în CENTRU DE ZI;
  • asigurarea reinserţiei sociale, anual a unui număr de 2000 persoane cu dizabilităţi, prin scurtarea perioadei de tratament în sistem spitalicesc în favoarea celui în ambulator sau la domiciliu;
  • asigurarea suportului comunitar şi al familiei pacientului prin participarea acestora la luarea deciziilor cu privire la programul de recuperare.