Fundaţia “ACASĂ” serviciul de îngrijiri la domiciliu are locaţia în Zalău, Str. Corneliu Coposu, bl. 2′, parter şi işi oferă serviciile de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00.

    Fundaţia “ACASĂ” prin intermediul departamentului de Îngrijiri la domiciliu oferă servicii pentru un număr de 37 pacienţi lunar.

    În cadrul acestui serviciu lucrează echipa de îngrijiri la domiciliu, care este formată din: medic, kinetoterapeut, asistent medical, asistent social.

    Beneficiarii serviciilor de îngrijiri la domiciliu pot fi persoane cu handicap sau persoane vârstince.

Tipuri de servicii oferite:

 • Informare în domeniu
 • Identificare şi evaluare
 • Consiliere Socială
 • Servicii de bază pentru activităţile zilnice
 • Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi
 • Servicii de reabilitare şi amenajare a mediului de viaţă – ambientului
 • Promovare relaţii sociale (Socializare) – Timp liber
 • Servicii de recuperare şi reabilitare
 • Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate cu:

 – asistent medical fizioterapie

 – asistent social

 – îngrijitor la domiciliu

 – kinetoterapeut

 – personal administrativ

 – personal voluntar

 Criteriile de eligibilitate sunt:

 • existenţa unei NEVOI MEDICALE dovedită prin documente medicale;
 • existenţa unei NEVOI SOCIALE dovedită prin documente;
 • acordul DASC, beneficiarului şi familiei acestuia;
 • depunerea unei CERERI care să conţină date cu privire la solicitant: nume şi prenume, domiciliul, tipul serviciului solicitat

Dosarul depus odată cu cererea de admitere va cuprinde:

 • cerere tip
 • copie act de identitate
 • copie dovadă venituri
 • documente medicale/certificate de handicap
 • recomandare pentru serviciile pentru care solicită admiterea.

   Principalele activităţi desfăşurate de către organizaţia noastră, prin intermediul echipei mobile care se deplasează la domiciliul beneficiarilor nostri, sunt cele de bază (ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcat şi dezbrăcat, hrănire şi hidratare, igiena eliminărilor, transfer, deplasare interior, mobilizare, comunicare şi altele), de ingrijire medicală (monitorizarea parametrilor fiziologici, monitorizarea unor parametri biologici specifici pe afecţiuni, manevre terapeutice şi altele), cele de categoria recuperării, reabilitării (kinetoterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie) şi de educaţie.