Fundaţia “ACASĂ” are experienţa colaborării cu alte organizaţii:

 • Fundaţia MEANDER OZL, Olanda – misiune comună pentru îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor pentru persoanele vârstnice, bolnavii cronici şi persoanele cu dizabilităţi din judeţul Sălaj.
 • Fundaţia CaSa, Olanda şi Fundaţia LVO – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul dezvoltării activităţii de formare profesională în judeţul Sălaj.
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău – asigurarea de servicii de recuperare şi reabilitare medicală pentru pacienţii externaţi din secţia Neurologie a Spitalului Judeţean.
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău – acordarea de servicii medicale conform pevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
 • Salvosan Ciobanca Zalău – servicii medicale pentru securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor, conform legislaţiei muncii
 • Asociaţia de dezvoltare intercomuntară Sălaj Plus – informarea asupra surselor de finanţare nerambursabile.
 • Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială – mobilizarea actorilor sociali semnificativi pentru promovarea coeziunii economice şi sociale prin ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială în vederea asigurării unei dezvoltări durabile şi creşterea calităţii vieţii.
 • Primăria Municipiului Zalău – construirea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare, Tratament şi Îngrijire.
 • Inspectoratul Şcolar Sălaj şi Fundaţia Maya – progres în servicii socio-medicale pentru copii cu nevoi speciale.
 • Biserica Ortodoxă Română – Asociaţia Creştină “Harisma” Jibou – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în cadrul proiectului “Activităţi de asistenţă socială prestate de către culte”.
 • Consiliul Judeţean Sălaj şi Comuna Sâg – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul asistenţei medicale a copiilor şi tinerilor din judeţul Sălaj.
 • Consiliul Judeţean Sălaj şi Comuna Hereclean – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul asistenţei medicale a copiilor şi tinerilor din judeţul Sălaj.
 • Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul recuperării fizice a copiilor, adulţilor şi a persoanelor vârstnice, aflaţi în asisttenţa DGASPC Sălaj.
 • Consiliul Local al Municipiului Zalău, Uniunea Judeţeană a pensionarilor Sălaj – Zalău, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Zalău şi Sindicatul liber al pensionarilor – prevenirea marginalizării persoanelor vârstnice din Municipiul Zalău.
 • Serviciul de Ambulanta Judetean Salaj – furnizarea de servicii de transport medical
 • Favani Trad SRL – servicii de traducere / interpretare autorizata
 • Scoala Postliceala Sanitara Zalau – instruire si formare clinica
 • ANSR Filiala Zalau –  asigurarea de interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual si ai limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate
 • Parohia Greco-Catolica Sfanta Familie – sprijin confesional
 • Parohia Ortodoxa Sfantul Stefan – sprijin confesional
 • Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar Zalau – corectarea viciilor de postura la copiii elevi ai claselor  V-VIII
 • Biblioteca Judeteana I.S. Badescu Salaj – relizarea si organizarea unor servicii specifice bibliotecii
 • OAMGMAMR Salaj – instruire si formare clinica