INFORMAŢII REFERITOARE LA EXTERNAREA PACIENŢILOR

     Data externării pacientului se anunţă cu cel puţin 12 ore înaintea datei stabilite de către medic. Externarea pacienţilor se face în medie dupa 14 de zile de la internare.

     Pacientul primeşte următoarele documente :

  • Bilet de externare/ Scrisoarea medicală
  • Reţeta pentru tratament medicamentos, dacă este cazul
  • Concediul medical, dacă este cazul
  • Decontul

     Transportul pacientului externat la domiciliu se face în funcţie de starea pacientului: personal, cu mijloc de transport în comun sau cu ajutorul familiei. În cazurile nedeplasabile transportul pacientului la domiciliu se poate face cu ambulanţa.Externarea acestor pacienţi cu ambulanţa, se face respectând normele impuse prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, aprobat prin H.G. nr. 117/2013. Cu o săptămână anterior externării, pacienţii completează Cererea de solicitare a ambulanţei. Medicul curant, sau directorul medical completează formularul de „Solicitare de transport sanitar neasistat la externare“. Registratorul medical, transmite Serviciului de Ambulanţă din judeţul de domiciliu al pacientului, şi transmite răspunsul medicului curant şi pacientului.

     Pacientul poate fi externat la cerere. In cazul externării pacientului la cerere, medicul îi explică riscurile la care se poate expune. Motivele externării la cerere, vor fi menţionate în FOCG la evoluţie; pacientul va semna declaratia de externare la cerere iar datele pacientului vor fi trecute în registrul cu cazurile externate la cerere de pe secţie.