1. Să respecte regulile referitoare la obligaţiile ce le revin pe perioada internării;

2. Bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe durata internarii tinuta regulamentara de spital;

3. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară decât pentru diferite consulturi şi investigaţii prescrise de către medic;

4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;

5. Bolnavii internati sunt obligaţi să respecte personalul medical din secţia unde sunt internaţi şi din spital;

6. Pacienţii sunt obligaţi să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi;

7. Pacienţii sunt obligaţi să respecte ordinea şi liniştea, să păstreze curăţenia în saloane, sala de mese, coridoare;

8. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului, în caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deteriorate;

9. Introducerea aparaturii audio-vizuale în instituţie este posibilă numai cu acordul conducerii.

10. Bolnavii intemaţi sunt obligaţi să respecte regulile de igienă personală;

11. Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului;

12. Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale, de valoare pe care Ie introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea;

13. Pacientul/aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele informate aplicate în unitate şi de a Ie semna;

14. Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc sau care intervine din cauze externe, cu medicul curant sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul;

15. Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţunile şi recomandările personalului medical;

16. Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.

17. Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul şi lenjeria de pat primite pentru şederea în unitate;

18. Să achite contravaloarea serviciilor medicaIe în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;