Accesare servicii Centrul de Recuperare, Tratament şi Îngrijire

    Pacientul contactează telefonic asistentul medical din serviciul de ambulator care va face o planificare a pacientului pentru consultaţia iniţială. În baza evaluării, se recomandă după caz: completarea investigaţiilor, adresarea către o altă instituţie – patologia nefiind conformă cu profilul centrului sau terapia în regim de ambulator, spitalizare sau îngrijire la domiciliu.

    În cazul în care pacientul este din alt judeţ şi este nedeplasabil, poate trimite prin fax, mail sau servicii poştale, anterior planificării pentru internare, documente doveditoare ale diagnosticului precum şi rezultatul investigaţiilor cuprinse în setul minim de analize necesare pentru internare, asumându-şi responsabilitatea datelor transmise, în sensul că acestea trebuie să fie complete şi conforme cu realitatea actuală a statusului fizic şi psihic al pacientului. În caz contrar în ciuda planificării la internare i se va refuza internarea în ziua prezentării.

    Incepând cu luna noiembrie 2008 în cadrul Centrului de Recuperare ACASĂ funcţionează şi un cabinet de neurologie infantilă dotat cu un aparat EEG performant unde pot beneficia de consultaţii gratuite toţi copiii cu probleme neurologice.

    Centrul se află în relaţii contractuale cu Casa de Sănătate şi în consecinţă, toate serviciile furnizate sunt gratuite şi pot fi accesate pe baza unei scrisori medicale de la medicul specialist – de preferat – sau de la medicul de familie.

    Beneficiari ai serviciilor pot fi pacienţi din orice judeţ al ţării, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească statutul de asigurat.

    Mentionăm că nu este obligatorie prezenţa însoţitorilor, Centrul dispunând de personal suficient şi calificat pentru asigurarea îngrijirii tuturor pacienţilor, indiferent de gradul lor de dependenţă.