Accesare servicii Birou de Informare şi Consiliere

   Potenţialii beneficiari pot să acceseze acest serviciu pe baza unui apel personal, direct sau prin intermediar. Aceştia vor fi luaţi în evidenţa serviciului (date de identificare, probleme, obiectul de informare şi/sau consiliere). În baza solicitării se va face analiza de către echipa multidisciplinară, iar consilierul de specialitate va proceda la informarea şi/sau consilierea în problema propusă.

   Fiecare CONSILIER va face toate demersurile posibile de soluţionare a CERERII după care va finaliza activitatea în baza unui RAPORT final ce va fi adus la cunostinţa întregii echipe. Pe durata procesului de informare şi/sau consiliere va apela la toate resursele disponibile atât în interiorul organizaţiei cât şi în afara ei. În cazul în care se ajunge în incapacitatea soluţionării problemelor solicitate se va face apel sau se va indica BENEFICIARULUI să apeleze la o altă organizaţie care are competenţa de a soluţiona problema