Accesarea serviciului de Recuperare pentru copii cu tulburări de statică vertebrală

    Serviciul poate fi accesatîn baza unei solicitări efectuate de beneficiarcătre Fundaţia “ACASĂ”, echipa evalueaza nevoia identificată şi stabileşte capacitatea organizaţiei noastre de intervenţie. Apoi se va întocmi un dosar care va cuprinde: ancheta socială, evaluarea gradului de dependenţă, evaluare mioartriokinetică.

    Fiecărui solicitant i se va comunica decizia luată cu privire la solicitarea facută indiferent dacă i se dă curs sau nu. Pentru dosarele acceptate se încheie un contract şi se întocmeste un plan de asistare.

    Categoria de persoane care pot beneficia de aceste servicii sunt copiii cu tulburări de statică vertebrală. Numărul de beneficiari poate fi maximum30de persoane zilnic.

    Pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un plan individualizat de intervenţie. Prin acest plan se stabileşte dacă serviciul va fi furnizat pe o durată nedeterminată sau determinată în funcţie de solicitările avute, nevoile identificate şi interesele beneficiarului.