str. Gheorghe Doja, nr. 161, Zalau, Salaj
0360730753

FUNDAŢIA „ACASĂ” din Municipiul Zalău, Județul Sălaj, Romania, este o organizație non-guvernamentală, româno-olandeză, fondată în decembrie 2000, de către un grup de profesioniști români și olandezi, cu o experiență vastă în domeniile sănătății, educației, managementului și mediului de afaceri. Comunitatea locală este reprezentată în cadrul Fundației de către Consiliul Județean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău și Parohia Sf. Ştefan.

Între anii 2001-2004 a fost realizată construcția Centrului de Recuperare, Tratament și Ingrijire „ACASĂ”, în suprafață de 5000 mp, cu o capacitate de 120 paturi şi dotarea necesară sălilor de fizioterapie, kinetoterapie, ergoterapie, hidroterapie, masaj, electroterapie, cabinete medicale, bloc alimentar, spălătorie şi alte anexe.

Terenul, în suprafață de 12000 mp, a fost dat în folosinţă gratuită de către Primaria Municipiului Zalău, care a suportat și costurile cu infrastructura, gazul, electricitatea şi canalizarea. Valoarea totală a investiției este de peste 2 milioane Euro, fiind asigurată de către Fundația Acasa/Care Center Sălaj din Olanda și sponsorii atrași de către această organizație.

Centrul este amplasat într-o zonă pitorească, la poalele Munților Meseș, având peste 4000 mp de spaţii verzi, amenajate special pentru destindere și recuperare în aer liber.

Începând cu anul 2004, Centrul de Recuperare, Tratament și Îngrijire „ACASĂ” şi-a început activitatea ca spital, odată cu obținerea avizului de funcționare din partea Ministerului Sănătății.

Toate serviciile medicale și de recuperare, oferite în regim de spitalizare continuă și ambulatoriul de specialitate, sunt gratuite pentru pacienți, datorită faptului că Centrul de Recuperare, Tratament și Îngrijire „ACASĂ” este în relații contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sălaj.

Anii care au urmat după punerea în funcțiune a Centrului au constituit o etapă decisivă pentru implementarea în practică a viziunii fondatorilor. Ca organizație deschizătoare de drum la acea vreme (2004), prin eforturi comune intense încă din faza de construcție, Fundaţia ACASĂ a fructificat parteneriatele externe, schimburile de experiență, precum şi dăruirea localnicilor implicați, pentru a crea o instituție unică și căutată pe plan naţional.

Între 2012-2015, s-a construit o extindere  a clădirii principale a Centrului, în suprafață de 1700 mp, investiție care a permis organizarea separată a departamentului pentru copii. Etajul noii clădiri are o capacitate de 30 paturi, şi o dotare completă, incluzând săli de tratament, cabinete medicale, grupuri sanitare, terasa, o mini-bucătărie şi sală de mese, spațiul fiind   neutilizat (2018), urmând să i se dea o destinație. Investiția, în valoare totală de 660 mii Euro, a fost în mare parte finanțată de către partenerii Olandezi, sponsori locali şi o contribuție din partea Consiliului Județean Sălaj.

Anul 2018 este marcat de preocuparea membrilor fondatori de a da un nou impuls activității Fundației, pentru a transforma organizația într-o forţă capabilă să înfrunte cu succes provocările actuale şi pe cele viitoare.

Planurile organizației noastre au la bază potențialul enorm al echipei multidisciplinare de excepție, instruită în strânsă colaborare cu partenerii olandezi, tocmai pentru a ţine pasul cu noutăţile în domeniu, precum și dotarea materială adecvată specificului nostru de activitate.

Prin tot ceea ce întreprinde, Fundația „ACASĂ” dorește să rămână în continuare fidelă scopurilor sale profund umanitare, care au stat la baza inființarii sale, având mereu în centrul atenției nevoile PACIENTULUI.