str. Gheorghe Doja, nr.161, Zalau-Salaj
0260661384

Accesare servicii

1. Pacientul contacteaza asistentul medical din ambulator – cabinetul de programari direct sau telefonic: 0260661384 sau 0260612999 Zilnic intre orele 1000 – 1400

Se face o planificare a pacientului pentru consultatia initiala.

2. La consult pacientul va avea asupra sa urmatoarele:

Adulti

 • copie act de identitate;
 • bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist;
 • bilet de iesire din spital sau alte documente medicale, rezultate de investigatii;
 • adeverinta de salariat sau cupon de pensie;
 • pentru pacientii neasigurati – adeverinta de la primaria de domiciliu ca primeste ajutor social;
 • certificat de handicapat;
 • pentru pacient neasigurat cu sot/ sotie pensionar sau angajat (adeverinta de serviciu) este necesara o declaratie de la notar public prin care se adevereste calitatea de sot.

Copii

 • certificat de nastere;
 • cod numeric personal;
 • carte de identitate parinte;
 • certificat de handicap (unde este cazul)

3. In baza consultaţiei se recomanda dupa caz:

 • completarea investigatiilor (laborator sau alt medic),
 • tratament în regim ambulator,
 • indicatia de internare, conform criteriilor de internare.

Prin profilul activităţii majoritatea cazurilor sunt programabile. Internarea pacienţilor în Centrul de Recuperare se face după examinarea anterioară a acestora în cadrul unui consult programat.

Pacientul, după obţinerea avizului de la medicul specialist de recuperare pentru a urma tratament în cadrul unităţii, adresează o cerere de internare.

Internarea se va face în ordinea de înregistrare a cererilor, pacienţii fiind contactaţi telefonic cu privire la data şi ora internării.

Durata de aşteptare pentru serviciul medical solicitat este în funcţie de numărul de solicitări înregistrate la momentul formulării cererii de servicii.

Constituie PRIORITĂŢI la internare :

 • Pacienţi activi social, încadraţi în muncă.
 • Pacienţi cu afecţiuni neurologice recent diagnosticate.
 • Pacienţi cu indicatie din secţiile de ortopedie, în vederea recuperării precoce a funcţiei motorii.
 • Pacienţi cu fracturi recente, după imobilizarea în aparat gipsat.
 • Pacienţi cu status psihic integru şi deschidere maximă la colaborare în procesul de recuperare.
 • Pacienţi care nu au mai beneficiat de sistemul de îngrijiri oferit de Centru.

Constituie CONTRAINDICAŢII de internare :

 • Sindrom febril prelungit
 • Sindrom diareic prelungit
 • Tulburari hidroelectronice si acidobazice
 • Escara gradul III
 • Sepsis
 • Insuficienta cardiaca necompensata cls. IV NYHA
 • Fibrilatie atriala recent convertita in RS.
 • Infarct miocardic sub 4 saptamani
 • Tromboze venoase profunde recente
 • Tromboembolism pulmonar sub o saptamana
 • Deficit cognitiv sever ( atentie, memorie, etc. )
 • Dementa,tulburari bipolare,schizofrenie,tulburari psihotice.
 • Agitatie psihomotorie marcata.
 • Crize epileptice mai recente de 3 luni. *
 • Insuficienta renala severa
 • Ciroza hepatica si hepatotoxica
 • Insuficienta respiratorie severa
 • Stare vegetativa persistenta mai mult de 3 luni
 • Boala neoplazica * *
 • Traheostoma
 • Fracturi recente fara recomandare din partea ortopedului.
 • Cașexie
 • Pacient ventilat mecanic
 • HTA necontrolata medicamentos cu valori ale TA >190/110
 • Peacemaker
 • Tulburari de ritm cardiac necontrolate medicamentos(BR)
 • Afectiuni in stadiul acut (respiratorii,cardiace,digestive,neurologice etc.)
 • Boli organice decompensate sau la limita decompensarii.
 • Anemii hemoglobina mai mica sau egala cu 9g/100 lm ( la adult !)
 • Trombocitopenii cu valori mai mici sau egale cu 70000/microlitri

*   La copil epilepsia controlată medicamentos, poate fi internată cu acordul medicului neurolog.

** Pot constitui excepţii neoplaziile vechi, în remisie sau stabilizate. Aceste  excepţii vor fi discutate anterior internării cu echipa multidisciplinară.

Reinternarea poate fi facută la recomandarea medicului curant sau a altui medic cu urmarea procedurilor cuprinse in acest protocol, sau ca urmare a respectării condiţiilor cuprinse în Protocoalele de Reinternare.

Centrul de Recuperare, din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav.

La internare pacientul prezinta:

 • Actul de Identitate în original şi copie
 • Biletul de Trimitere/ Internare
 • Dovada calităţii de asigurat: adeverinţa eliberata de CJAS de domiciliu, adeverinta de la locul de munca, cupon de pensie sau orice alt document din care rezulta calitatea de asigurat .