str. Gheorghe Doja, nr.161, Zalau-Salaj
0260661384

Externare pacienti

La externare pacientul care a fost internat în Centrul de Recuperare , va primi :

  • Scrisoare medicală/Bilet de externare.

Scrisoarea medicală va conţine: antetul Centrului (cu date de contact), datele de identificare ale pacientului (inclusiv CNP), perioada internării, diagnosticul principal şi cele secundare, epicriza cu recomandările la externare, precum şi data prezentării la următorul control. Se vor ataşa la scrisoarea medicală rezultatele examinărilor paraclinice ,  ale consulturilor   interclinice efectuate pe parcursul internării, precum şi fişa de evaluare psihologică dacă este cazul. Scrisoarea medicală se  întocmeşte la externare în 2 exemplare,( una se  înmânează pacientului care va transmite un exemplar medicului de familie) şi unul se va ataşa la Foaia de Observaţie.

 

Pentru ambulator există un formular distinct de scrisoare medicală care conţine rubrici special destinate pentru aspectele menţionate anterior.

  • Reţeta pentru tratament medicamentos , dacă este cazul
  • Concediul medical, dacă este cazul
  • Decontul
  • Adeverinţă medicală, dacă este cazul
  • Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/ paliative
  • Prescripţie medicală pentru dispozitive medicale