str. Gheorghe Doja, nr.161, Zalau-Salaj
0260661384

Pacienti

2019

INTERNĂRI:
Secţia Recuperare Neurologie Adulţi:
Copii:
Secţia Recuperare Medicală Adulţi:
Copii:
CONSULTAȚII:
TRATAMENTE ÎN AMBULATOR,
Ambulator clinic:
Recuperare medicală:

2018

INTERNĂRI: 2334
Secţia Recuperare Neurologie Adulţi: 1141
Copii: 249
Secţia Recuperare Medicală Adulţi: 685
Copii: 259
CONSULTAȚII:  2877
TRATAMENTE ÎN AMBULATOR,   2015    din care
Ambulator clinic: 1610 servicii conexe
Recuperare medicală: 405 cure

2017

INTERNĂRI:  2316
Secţia Recuperare Neurologie Adulţi: 1149
Copii: 239
Secţia Recuperare Medicală Adulţi: 680
Copii: 248
CONSULTAȚII:  4054
TRATAMENTE ÎN AMBULATOR,   2252   din care
Ambulator clinic: 1887 servicii conexe
Recuperare medicală: 365 cure

2016

INTERNĂRI: 2308
Secţia Recuperare Neurologie Adulţi: 1121
Copii: 244
Secţia Recuperare Medicală Adulţi: 678
Copii: 265
CONSULTAȚII:  5255
TRATAMENTE ÎN AMBULATOR,  1864       din care
Ambulator clinic: 1657 servicii conexe
Recuperare medicală: 207 cure

2015

INTERNĂRI: 1772
Secţia Recuperare Neurologie Adulţi: 798
Copii: 228
Secţia Recuperare Medicală Adulţi: 502
Copii: 244
CONSULTAȚII:  3037
TRATAMENTE ÎN AMBULATOR,  711      din care
Ambulator clinic: 553 servicii conexe
Recuperare medicală: 158 cure

2014

Internari: 2310
Consultatii: 2260
Tratament in ambulator: 258
Adulti: 1639 Adulti: 1057 Adulti: 234
Copii: 671 Copii: 1203 Copii: 24

2013

Internari: 1650
Consultatii: 2496
Tratament in ambulator: 499
Adulti: 1171 Adulti: 1578 Adulti: 434
Copii: 479 Copii: 918 Copii: 65

2012

Internari: 1331
Consultatii: 2237
Tratament in ambulator: 608
Adulti: 1001 Adulti: 1426 Adulti: 535
Copii: 330 Copii: 811 Copii: 73

2011

Internari: 1252
Consultatii: 1201
Tratament in ambulator: 292
Adulti: 943 Adulti: 491 Adulti: 238
Copii: 309 Copii: 710 Copii: 54

2010

Internari: 1313
Consultatii: 1766
Tratament in ambulator:
Adulti: 983 Adulti: Adulti: 0
Copii: 330 Copii: Copii: 0

2009

Internari: 1435
Consultatii: 2946
Tratament in ambulator:
Adulti: 1058 Adulti: Adulti: 0
Copii: 377 Copii: Copii: 0

2008

Internari: 1270
Consultatii: 3274
Tratament in ambulator:
Adulti: 1032 Adulti: Adulti: 0
Copii: 238 Copii: Copii: 0

2007

Internari: 1232
Consultatii: 2437
Tratament in ambulator:
Adulti: 1018 Adulti: Adulti: 0
Copii: 214 Copii: Copii: 0

2006

Internari: 1022
Consultatii: 2482
Tratament in ambulator:
Adulti: 817 Adulti: Adulti: 0
Copii: 205 Copii: Copii: 0

2005

Internari: 464
Consultatii: 651
Tratament in ambulator:
Adulti: 351 Adulti: Adulti:
Copii: 113 Copii: Copii:

2004

Internari: 42
Consultatii: 0
Tratament in ambulator:
Adulti: 21 Adulti: 0 Adulti: 0
Copii: 21 Copii: 0 Copii: 0