str. Gheorghe Doja, nr.161, Zalau-Salaj
0260661384

Parteneriate

Fundaţia “ACASĂ” are experienţa colaborării cu alte organizaţii:

Fundaţia CaSa/ Care Center Salaj, Olanda a fost creată cu scopul de a sprijini Fundația ACASĂ în Olanda, toate demersurile pentru colectarea de fonduri, găsirea de specialiști și colaboratori au fost făcute prin Fundația CaSa/ Care center Salaj

Fundaţia MEANDER OZL, Olanda – misiune comună pentru îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor pentru persoanele vârstnice, bolnavii cronici şi persoanele cu dizabilităţi din judeţul Sălaj.

Organizația școlară LVO Parkstad, Olanda – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul dezvoltării activităţii de formare profesională în judeţul Sălaj.

Orbis Medical and Care Concern Sittard-Geleen, Olanda – îmbunătățirea calității serviciilor medicale de recuperare, schimb de experiență

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău – asigurarea de servicii de recuperare şi reabilitare medicală pentru pacienţii externaţi din secţia Neurologie a Spitalului Judeţean.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău – acordarea de servicii medicale conform pevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Salvosan Ciobanca Zalău – servicii medicale pentru securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor, conform legislaţiei muncii

Primăria Municipiului Zalău – construirea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare, Tratament şi Îngrijire.

Asociația Studenților Kinetoterapeuți ai Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea Babeș Bolyai-Facultatea de Educatie Fizică și Sport –care are ca obiectiv activitățile de practică, cercetare și voulntariat în kinetoterapie pentru studenți, masteranzi și doctoranzi.

Consiliul Judeţean Sălaj şi Comuna Sâg – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul asistenţei medicale a copiilor şi tinerilor din judeţul Sălaj.

Consiliul Judeţean Sălaj şi Comuna Hereclean – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul asistenţei medicale a copiilor şi tinerilor din judeţul Sălaj.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj – promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul recuperării fizice a copiilor, adulţilor şi a persoanelor vârstnice, aflaţi în asisttenţa DGASPC Sălaj.

Consiliul Local al Municipiului Zalău, Uniunea Judeţeană a pensionarilor Sălaj – Zalău, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Zalău şi Sindicatul liber al pensionarilor – prevenirea marginalizării persoanelor vârstnice din Municipiul Zalău.

Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj – furnizarea de servicii de transport medical

Școala Postliceală Sanitară Zalău – instruire și formare clinică

Școala Postliceală Sanitară Christiana Zalău – instruire și formare clinică

ANSR Filiala Zalău –  asigurarea de interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual și ai limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate

Parohia Greco-Catolică Sfânta Familie – sprijin confesional

Parohia Ortodoxa Sfântul Ștefan – sprijin confesional

Biblioteca Județeana I.S. Bădescu Sălaj – relizarea și organizarea unor servicii specifice bibliotecii

OAMGMAMR Sălaj – instruire și formare clinică

Spitalul Orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei – asigurarea continuității îngrijirilor medicale

Fundația Principesa Margareta a României – promovarea activității proiectului “Telefonul Vârstnicului”

Mănăstirea Strâmba Sălaj – sprijinirea înființării și dezvoltării de activități de asistență socială

Asociația Creștină HARISMA Jibou – sprijinirea înființării și dezvoltării de activități de asistență socială

Clubul Rotary Zalău – extinderea și diversificarea serviciilor oferite de Fundația ACASĂ

Școala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău – evaluare a elevilor pentru identificarea și corectarea viciilor de postură la copii, elevi ai claselor V-VIII

Inspectoratul Şcolar Sălaj şi Fundaţia Maya – progres în servicii socio-medicale pentru copii cu nevoi speciale.

Asociaţia „Prader Willi” din România – îmbunătăţirea calității vieţii persoanelor afectate de boli rare în România asigurându-le accesul în mod egal la diagnosticare timpurie, tratament de calitate şi servicii de recuperare printr-o reţea cuprinzătoare şi accesibilă de facilităţi şi resurse aşa cum a fost stabilit prin Planul Naţional pentru Boli Rare.

A. Ocolul Silvic “STEJARUL” Zalău – amenajarea parcului pentru activități de recuperare medicală, în cadru natural, pentru persoanele cu deficiențe neuro-motorii.

Romanian Aid Distribution 27 (ROAD) – organizarea Centrului de Servicii Sociale Zalău

Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Sălaj – inițierea de acțiuni și propunerea de măsuri în vederea îmbunătățirii vieții persoanelor vârstnice

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială – mobilizarea actorilor sociali semnificativi pentru promovarea coeziunii economice şi sociale prin ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială în vederea asigurării unei dezvoltări durabile şi creşterea calităţii vieţii.