str. Gheorghe Doja, nr.161, Zalau-Salaj
0260661384

Vreau sa donez

Sponsorizările se pot face atât de către persoanele juridice, cât și de către cele fizice, fără nici un cost suplimentar față de cele făcute deja sau care urmează să se facă.

Astfel, persoanelor juridice li se deduc din impozitul pe profit sumele sponsorizate cu minimul dintre 20% din impozitul pe profit și 0,5% (sau 5 la mie) din cifra de afaceri. Deci persoana juridică nu platește nimic în plus față de ceea ce datorează bugetului de stat. Iată textul legal, art.25, alin.(4), lit.i din Codul Fiscal:

,, i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
    2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

    Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.”

 

Persoanele fizice pot face donații în bani, aici: Formular pentru donații

De asemenea persoanele fizice direcționa 2% din impozitul pe salarii, care este oricum plătit, către asociațiile nonprofit, așa cum este și fundația noastră, conform art.79 din Codul Fiscal. Iată și  textul legal prin care se pot direcționa sumele din impozitul pe salarii și asimilate salariilor, fără vreo plată suplimenatră pentru angajați:

,,Art. 79. (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:

  1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
    b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi prevederi.

(2) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent. (4) Prin excepţie de la alin. (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata de către angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, până la termenul de plată a impozitului, după cum urmează:

  1. a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
    b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

(5) Această opțiune se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator/plătitor. Opţiunea rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi. ”