str. Gheorghe Doja, nr. 161, Zalau, Salaj
0360730753

Obiective

Printre obiectivele majore ale Fundației „ACASĂ” se numără:

RR

recuperarea, tratamentul şi îngrijirea persoanelor aflate în situaţii de nevoie medicală și socială, în cadrul unui Centru cu funcții intramurale și extramurale, în regim intern, ambulator si echipe mobile pentru asistența la domiciliu;

RR

sprijinirea vârstnicilor, bolnavilor cronici şi a copiilor aflați la nevoie, prin toate mijloacele pe care Fundația le are la dispoziție;

RR

angrenarea societății civile şi a altor organizații neguvernamentale în activități caritabile şi proiecte comune, în interesul şi înspre beneficiul exclusiv al comunității;

RR

consolidarea resurselor umane şi promovarea experienței olandeze și europene în domeniile asistenței sanitare, sociale, economice si culturale, prin implementarea de proiecte comune, cursuri, schimburi de experiență și alte activități;

RR

înființarea şi administrarea de servicii de îngrijire medicală, socio-medicală și asistență socială, în unități specializate sau la domiciliul persoanelor aflate în situație de nevoie.